Fórum udržitelného rozvoje

Ministerstvo životního prostředí pořádalo v roce 2018 konferenci o cílech udržitelného rozvoje v Praze.